Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Zagatto.pl

obowiązujący od dnia 29 kwietnia 2021 roku.

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.zagatto.pl jest prowadzony przez firmę PJ TEKSTIL Sp. z o.o., o numerze NIP8513171403, REGON 321427017 z siedzibą przyul. Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin.

Dane kontaktowe:

PJ TEKSTIL Sp. z o.o.

ks. Piotra Ściegiennego 28/5

70-354 Szczecin

Adres e-mail (zamówienia, zwroty zamówień, reklamacje): kontakt@zagatto.pl

Numer telefonu do biura obsługi klienta (zamówienia, zwroty zamówień, reklamacje): 888 350 500

Korzystanie przez Klienta z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

Każdy Klienta Serwisu, korzystając z domeny www.zagatto.pl akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.

Administrator niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.

Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych na Serwisie do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poza okresami przerw konserwacyjnych.

W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 oraz przeglądarka stron internetowych. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie produktu do koszyka, wybór rodzaju dostawy i płatności, wybór adresu do wydania rzeczy; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.


§2 Słowniczek pojęć

Ilekroć w poniższym regulaminie są wymienione następujące pojęcia, należy przez nie rozumieć:

Zagatto – firma PJ TEKSTIL Sp. z o.o., o numerze NIP 8513171403,z siedzibą przyul. Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną znajdujący się pod adresem internetowym www.zagatto.pl

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, a jeśli nie ukończyła 18 lat, potrzebna jest jej zgoda przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.zagatto.pl

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Zagatto niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w sklepie internetowym www.zagatto.pl

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, stanowiące złożenie Zagatto przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia

Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w czasie których Zagatto przygotuje zamówienie, wyda je do wysyłki oraz zostanie ono dostarczone przez przewoźnika

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku

§3 Rejestracja i logowanie

Sklep internetowy www.zagatto.pl ułatwia Klientom korzystanie ze sklepu internetowego dzięki możliwości rejestracji konta Klienta w sklepie

Możliwe jest dokonywanie zakupów bez rejestracji konta Klienta w sklepie

Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna i nieodpłatna

Aby zarejestrować konto Klienta w sklepie www.zagatto.pl konieczne jest wypełnienie formularza oraz podanie wymaganych danych, adresu e-mail, hasła do konta, a także potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem

Klient może się zarejestrować w sklepie, a następnie zalogować do swojego konta Klienta poprzez kliknięcie w przycisk Logowania/Rejestracja

Po zarejestrowaniu konta Klienta, Klient może zalogować się do sklepu internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zagatto.pl żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

§4 Ceny

Wszystkie ceny produktów są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT (23%)

Koszty towarów nie zawierają wliczonej ceny za wysyłkę towaru

Ceną wiążącą i obowiązującą jest ta podana "w koszyku" zamówienia

Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) faktura VAT

Koszty przesyłki dostępne są w zakładce Wysyłka

Ceny towarów mogą ulegać zmianie, przy czym Klientów obowiązują ceny, które widoczne są w momencie dokonywania zakupu

§5 Czas realizacji zamówień

Zamówienia wysyłamy:

  • po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym na konto bądź
  • po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji przy płatności przelewem online za pośrednictwem Przelewy24
  • przy wyborze płatności za pobraniem bądź
  • po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji karty przy płatności kartą płatniczą

Zamówienia złożone w dniu roboczym do godziny 13.00 będą realizowane i przekazywane przewoźnikowi tego samego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bądź na koncie Przelewy24

Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 13.00 będą realizowane i przekazywane przewoźnikowi w kolejnym dniu roboczym

Zamówienia złożone w soboty i niedziele będą realizowane i przekazywane przewoźnikowi w najbliższym dniu roboczym (w poniedziałek)

§6 Wysyłka

Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego www.zagatto.pl wysyłane są wyłącznie na terenie Polski

Towary wysyłane są za pośrednictwem:

DPD Polska

InPost

ORLEN Paczka

Towary są wysyłane w czasie podanym w paragrafie 5

Wysyłka następuje po dokonaniu płatności online, przelewu, a także za pobraniem

§7 Płatność

W sklepie www.zagatto.pl istnieją cztery możliwości dokonania płatności za zamówienie:

Za pośrednictwem platformy do przelewów online Przelewy24, System płatności Przelewy24 należy do spółki PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym tę usługę jest Przelewy24 należacy do spółki PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dokonując przelewu na konto: 08 2490 0005 0000 4530 0004 4364 ( Alior ) PJ TEKSTIL Sp. z o.o.ul. Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin.

Płatności przy odbiorze (za pobraniem): zapłata gotówką kurierowi przewoźnika DPD Polska lub pracownikowi Poczty Polskiej

Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty obowiązującej za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia (w przypadku płatności online oraz płatności przelewem). Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane. Składając zamówienie zgadzasz się na otrzymanie faktury w formie elektronicznej na podany adres email. 

Każda transakcja zakupu w sklepie www.zagatto.pl jest rejestrowana. Do każdego zakupu dołączany jest paragon, a na życzenie Klienta - także faktura VAT. W razie braku dowodu zakupu w przesyłanym zamówieniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Paragon fiskalny jest podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

§8 Zwroty, gwarancje, reklamacje

1. Zwrot

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument,

Załącznik odstąpienia od umowy jest na życzenie Klienta wysyłany mailowo, a także dostępny tutaj: http://www.zagatto.pl/zwroty-i-reklamacje,p8.html

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar sklepu internetowego www.zagatto.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował firmę Zagatto o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PJ TEKSTIL Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin, z dopiskiem „Zwrot”.

W przypadku odstąpienia Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności. Przepisy ustawy stanowią, że konsumentowi, który zawarł umowę na odległość (np. zakupił towar online) przysługuje prawo do zwrotu przesyłki w ciągu 14 dni. Sprzedawca ma obowiązek taki towar przyjąć oraz zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru (wysyłki) dostępny w sklepie. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot środków za transakcję zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z odstąpienia od umowy.

Nieodebranie przesyłki za pobraniem

Jeżeli konsument nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za ważną. Zgodnie z umową, sprzedawca zobowiązuje się do wydania rzeczy, a kupujący do odebrania oraz zapłacenia za towar.

Z dniem wydania danej rzeczy przez sprzedawcę, prawo własności do niej należy do osoby kupującej. A zatem, gdy konsument nie odbiera rzeczy dostarczonej na podany przez niego adres (czyli rzeczy już należącej do niego) – narusza warunki umowy.

Wobec naruszeń warunków umowy, sprzedawca ma prawo dochodzić od klienta obowiązku wykonania zawartej umowy, czyli zapłaty ceny za towar oraz odszkodowania za poniesione wydatki (np. koszty odesłania towaru z powrotem dla sprzedawcy, czy koszty magazynowania).

W związku z powyższym, gdy konsument nie odbiera przesyłki pobraniowej, sprzedawca ma następujące prawa dochodzenia swoich roszczeń:

  • Żądać od klienta odebrania towaru i zapłaty za towar oraz kosztów przesyłki, czyli żądać należytego wykonania umowy kupna-sprzedaży;
  • Żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy, jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. Klient wciąż ma obowiązek odebrać towar. W takiej sytuacji sprzedawca nie musi ponownie odsyłać produktu do klienta.

Jeśli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim odbierze paczkę, zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy (klient-sprzedawca), natomiast sprzedawca ponosi koszty przesyłki w pierwszą stronę (sprzedawca-klient) do wysokości najniższej kwoty przesyłki dostępnej w sklepie w dniu zakupu (sprzedawca-klient) i nie ma prawa żądać zapłaty ceny za towar, ani za przesyłkę do klienta.

2. Gwarancja z tytułu rękojmi, reklamacje

Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi, uregulowane w kodeksie cywilnym

Produkty nie posiadają dodatkowej (fakultatywnej) gwarancji sprzedawcy

PJ TEKSTIL Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. PJ TEKSTIL Sp. z o.o. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć PJ TEKSTIL Sp. z o.o. dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://www.zagatto.pl/zwroty-i-reklamacje,p8.html.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany wysłać towar na adres siedziby firmy.

Zagatto rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej reklamacji przez sklep internetowy.

W celu dokonania procedury reklamacyjnej Klient kontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną z biurem obsługi klienta, pod adresem info@zagatto.pl lub numerem telefonu 888 350 500

§9 Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez www.zagatto.pl. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter ten zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów sklepu internetowego www.zagatto.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego (w tym kodeksu cywilnego, ustawy konsumenckiej)

Informacje zawarte na stronie www.zagatto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Niniejszy regulamin dostępny jest do nieograniczonego wglądu pod adresem PJ TEKSTIL Sp. z o.o., ul. W ks. Piotra Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin.

Zagatto zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. O zmianach użytkownicy bedą informowani komunikatem na stronie www.zagatto.pl oraz e-mailowo

Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian w regulaminie, będą realizowane na zasadach dotychczasowego regulaminu.

Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru są przetwarzane przez PJ TEKSTIL Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin, który jest administratorem danych

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności sklepu internetowego pod adresem: https://zagatto.pl/polityka-prywatnosci

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PJ TEKSTIL Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

Niniejszy regulamin został opublikowany i wchodzi w życie 29 kwietnia 2021 roku.