• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Zwroty i reklamacje

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prosimy dołączyć pisemne oświadczenie o zwrocie (formularz otrzymują Państwo wraz z zamówieniem) do przesyłki ze zwracanymi rzeczami.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Dokument zwrotu/reklamacji* towaru *niepotrzebne skreślić

Nabywca

(Imię i nazwisko): .......................................................... .......................................................

(Miejscowość i data)

Adres:.......................................................................

......................................................................

Email: ......................................................................

Nick(login) z allegro:................................................

Telefon kontaktowy: ................................................

Reklamowany towar: ...............................................

Przyczyna zwrotu:

(właściwe zaznaczyć)

towar posiada wadę

dostawa niezgodna z zamówieniem

zwrot towaru bez podania przyczyny (przysługuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z paragonem)

inne

Proszę opisać wadę:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę o:

(właściwe zaznaczyć)

wymianę towaru na wolny od wad

wymianę towaru na inny towar

(proszę podać nazwę towaru): ...............................................................................

zwrot gotówki na konto:

...............................................................................................................................

Uwagi:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.................................................

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

Dostawa
Wysyłka w jeden dzień
Dostawa gratis od 99 zł
2 lata gwarancji
14 dni zwrot lub wymianę
Kontakt
 • Zagatto Polska
 • ks. Piotra Ściegiennego, nr 28/5
 • 70-354 Szczecin
 • 888350500
 • info@zagatto.pl
Pozostańmy w kontakcie
Płać bezpiecznie kartą z przelewy24.pl